Kozmetik Bileşenler

Kozmetik ürünlerin hazırlanmasında kullanılan kozmetik bileşenler, bu ürünlerin nadir de olsa oluşturabilecekeleri duyarlık reaksiyonları nedeniyle insan sağlığı açısından önem taşımaktadır. RxMediaPharma® İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı, ülkemizde pazarlanmakta olan kozmetik ürünlerde yer alan bileşenleri kapsayan bir Kozmetik Bileşenler veritabanı içermektedir. Bu veritabanı 3.410’dan fazla (Türkçe ve diğer dillerdeki karşılıkları ile birlikte yaklaşık 7.990) madde içermektedir.

Bu bilgiler kozmetik bileşenlerin tanımlarını, CAS ve EINECS numaralarını, kullanım amaçlarını, bilimsel açıklamalarını, güvenirliklerini ve varsa resimlerini içermektedir. Ayrıca ilgili kozmetik bileşenlerin hangi ürünler içinde kullanılmakta olduğu da sorgulanabilmektedir. Aynı fonksiyona sahip kozmetik bileşenler raporlanabilmektedir. Kozmetik bileşenin kullanıldığı ve RxMediaPharma® Kozmetikler Veritabanı’nda yer alan kozmetik ürünlerin listesi görüntülenebilir. Bu listedeki ürün üzerine tıklayarak ürün hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.