Üyelik & Gizlilik İlkeleri

RxMediaPharma® Kullanıcı Portalı Üyelik ve Gizlilik Sözleşmesi

İşbu sözleşme üyelik ve kullanım kurallarını düzenlemekte olup bu sözleşme kabul edilmeden RxMediaPharma® Kullanıcı Portalı’na üye olunamaz. İşbu sözleşme ile aşağıda belirtilen kullanım kurallarına uyacağınızı kabul ve taahhüt etmiş olacağınızdan dikkatle okunması gerekmektedir.
Üye olmanız aşağıdaki maddeleri kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

1. Taraflar

a) www.rxmpws.com internet sitesi üzerinden RxMediaPharma® İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı lisanslama faaliyetlerini yürüten GEMAŞ Genel Mühendislik Mekanik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“GEMAŞ”)
b) www.rxmpws.com adresi üzerinden çalışan RxMediaPharma® Kullanıcı Portalı'na üye olan internet kullanıcısı ("Üye")

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu www.rxmpws.com internet sitesinden ve GEMAŞ tarafından sunulan kullanıcı portalı hizmetlerinden üye olarak faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, RxMediaPharma® İnterkatif İlaç Bilgi Kaynağı lisans yönetimi için internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt eder. Bilgilerin doğru olmadığı belli olan durumlarda GEMAŞ, bu üyenin üyeliğini askıya alma hakkına sahiptir.
3.2. Üye, siteye üye olurken oluşturduğu şifreyi başka kişi ya da kuruluşa veremez, üyenin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk üyeye aittir. GEMAŞ, RxMediaPharma® kullanıcı portalı üzerindeki üyeliğin izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat talep hakkını saklı tutar.
3.3. Üye, RxMediaPharma® Kullanıcı Portalı üzerinden sunulan/sunulacak hizmetleri kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Sitenin işlemez hale gelmesini, ciddi ölçüde yavaşlamasını veya yazılım ve donanım sistemlerinin zarar görmesini amaçlayan her türlü davranış ve işlem yasaktır. Otomatik programlar kullanılarak çok sayıda sorgu veya üyelik kaydı yapılması veya otomatik yöntemlerle siteye çok sayıda talep veya bilgi gönderilmesi de bu yasağa dahildir. GEMAŞ, bu gibi faaliyetlerde bulunduğunu tespit ettiği üyelerin erişimini engelleme ve yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.
3.4. GEMAŞ, üyenin kişisel bilgilerini (ad, e-posta adresi, posta adresi, üye şifresi, lisans bilgilerini) başka kişi ve kuruluşlar ile paylaşmaz. Bilgiler GEMAŞ tarafından istatistiksel bilgi edinmek ve RxMediaPharma® İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı’nın lisanslama yönetimi için kullanılır. Bilgileriniz veritabanının bulunduğu sistem üzerinde RxMediaPharma® kullanıcı portalı ile birlikte korunmaktadır. GEMAŞ, RxMediaPharma® Kullanıcı Portalı hizmetlerinin hatasız olması için mevcut tedbirlerini almıştır. Bununla birlikte GEMAŞ mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti vermemektedir. GEMAŞ, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu değildir. Üye, RxMediaPharma® Kullanıcı Portalı’nın kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
3.5. GEMAŞ, RxMediaPharma® Kullanıcı Portalı üzerinden yasal mevzuatlara uygun şekilde reklam yapma hakkına sahiptir. GEMAŞ, üye istatistiklerini reklam yayın sisteminde ve içerik sisteminde kullanma hakkına sahiptir.
3.6. Üye, diğer üyelerin lisans bilgilerine ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
3.7. GEMAŞ hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman RxMediaPharma® Kullanıcı Portalı üzerindeki bilgileri ve/veya hizmetlerini değiştirebilir, düzeltebilir ve/veya çıkarabilir.
3.8. RxMediaPharma® Kullanıcı Portalı’nın iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
3.9. GEMAŞ tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini ve bilgilerini silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, GEMAŞ’ın hiçbir sorumluluğu yoktur.
3.10. RxMediaPharma® Kullanıcı Portalı üzerinde yer alan, bunları içeren ama bunlarla sınırlı olmayan tüm malzeme ve dokümanlar GEMAŞ mülkiyetindedir. Bu malzeme ve dokümanlar telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bu malzemeler ve dokümanlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Kullanıcı portalı üzerinden lisanslama işlemleri yürütülen RxMediaPharma® İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı GEMAŞ’ın tescilli markasıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. 3.12. Üye, RxMediaPharma® Kullanıcı Portalı üzerinde yer alan malzemeleri ve dokümanları hiçbir surette izinsiz kopyalayamaz, çoğaltamaz ve yayınlayamaz.
3.11. GEMAŞ, üye bilgilerini üyenin talep ettiği ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, temin edilmesi veya sunulan servis ve araçlarla ilgili problemlerin giderilmesi amacıyla ve üyeye ürün ve servisler sunarken, birlikle çalıştığı (iş birliği yaptığı) firmalara, bu ürün ve servislerin sağlanmasında kullanılmak üzere açıklayabilir.
3.12. GEMAŞ, üye bilgilerini yasal zorunluluk halinde, yasal tebliğde bulunmak amacı ile veya GEMAŞ’ın ürünleri ile ilgili mülkiyet haklarını koruması veya savunması gerekli olduğunda açıklayabilir.
3.13. GEMAŞ, RxMediaPharma® Kullanıcı Portalı’nın virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde her türlü tedbiri almıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üyenin kullanıma bağlı olarak kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
3.14. GEMAŞ, üyelik ve gizlilik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler tarafından kabul edilmiş sayılır.
3.15. Kart Bilgileriniz 3. şahıslarla paylaşılmaz.
3.16. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, GEMAŞ bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, GEMAŞ üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkını saklı tutar.

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya GEMAŞ tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. GEMAŞ, üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması, üyenin sözleşmede yer alan tüm maddeleri okuduğu ve yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.