Hastanın ihtiyaç duyduğu bilgiyi almasını sağlayarak akılcı ilaç kullanımını teşvik etmek eczacının sorumluluğundadır. Eczacının her fırsattan yararlanarak hastalarına danışmanlık hizmeti sunması gerekir. Danışmanlık hizmetinin doğru verilmesi ilacın hedeflenen terapötik etkisini göstermesini sağlar ve önlenebilir advers etki insidansını düşürür. Eczacının verdiği bu danışmanlık hizmeti hastanın akılcı ilaç kullanımını sağlayacak her türlü bilgi aktarımını kapsar.

Bu çerçevede eczacı tarafından hastaya sunulan sözlü danışmanlık hizmetinin hastanın ilaç ambalajlarına yapıştırılan uygun etiketlerle yazılı talimatlar şeklinde pekiştirilmesi gerekir. RxMediaPharma® RxEtiket® Tamamlayıcı Etiket Seti farmasötik bakım hizmeti sunumunda göreceli olarak daha seyrek kullanılan 25 farklı uyarı ve bilgilendirme etiketi içerir. Bu setin son etiketi eczacının özel bilgilendirme yapabilmesine imkan verecek şekilde tasarlanmıştır. RxMediaPharma® RxEtiket® Tamamlayıcı Etiket Seti toplam 12.500 adet etiket içermektedir.

TAMAMLAYICI ETİKET SETİN İÇERİĞİ

RxEtiket® GEMAŞ'ın tescilli markasıdır. Aşağıdaki Hasta Bilgilendirme ve Uyarı Etiketleri Seti'nde yer alan grafik ve metinlerin telif hakkı Prof.Dr. Levent Üstünes'e aittir.

Tamamlayıcı Set
Etiket24 Bu etiket sitotoksik ilaçların hepsinde kullanılmalıdır. Ayrıca, normal terapötik kullanım sonrası zararlı olabilecek miktarda artık madde içerebilen transdermal yama şeklindeki preparatlarda (ör., fentanil, nikotin, nitrat ve hormon) da kullanılmalıdır
Etiket25 Bu etiket oral uygulamadan çok inhalasyon yoluyla uygulanan kapsüller (ör., tiotropium inhalasyon kapsülleri) için kullanılır. İnhalasyon aleti yardımıyla kullanılması gereken bu gibi kapsüllerin yutulduğu olgular bildirilmiştir.
Etiket26 Bu etiket günde 4 kez alınan ve yiyeceklerle birlikte alınması biyoyararlanımını önemli ölçüde azaltan ilaçlar için kullanılır.
Etiket27 Bu etiket günde 4 defadan az alınan ve yiyeceklerle birlikte alınması biyoyararlanımını önemli ölçüde azaltan ilaçlar için kullanılır.
Etiket28 Bu etiket hastaya oral antikoagülanlar (ör., varfarin) verildiğinde kullanılmalıdır. Aspirin hangi dozda verilirse verilsin trombosit agregasyonunu bozar. Düşük doz aspirin bilinçli olarak reçetelenmedikçe, varfarin gibi oral antikoagülanları kullanan hastaların aspirin kullanmaları önerilmez.
Etiket29 Birçok ilaç çocukların açamayacağı şekilde veya blister ambalaj şeklinde paketlenmiştir. Hastalara bu şekildeki ürünleri başka bir kaba aktarmamaları gerektiği bildirilmelidir. Bazı tıbbi ürünler stabilitenin korunması amacıyla özgün kaplarda sunulurlar (ör., amoksisilinklavulanik asit, aspirin, sodyum valproat) ve paketlerinden çıkarılmaları kimyasal ve/veya fiziksel bozunmalarına neden olabilir. Bir ilacın raf ömrünün pazarlama ruhsatı aldığı kap ya da ambalaja göre belirlendiği göz önünde bulundurulmalı ve genel bir kural olarak tüm ilaçlar orijinal kaplarında saklanmalıdır. İlaçların orijinal kaplarından dozajuygulama yardımı araçlarına konulmak üzere çıkarılmaları kısa periyotlarla sınırlanmalıdır. Bir ilaç bu gibi araçlarda muhafazasının stabilite sorunu yaratmadığına ilişkin kanıt olmadıkça orijinal paketinden çıkarılmamalıdır.
Etiket30 Bu etiket bir ticari beşeri tıbbi ürün yerine diğeri verildiği zaman kullanılır. Belirli bir terapötik ilaç grubundan bir ilaç aynı terapötik ilaç grubundan başka bir ilacın yerine verildiğinde ve her iki ilacın aynı anda kullanılmasının amaçlanmadığı durumlar içindir. Hastanın bir beşeri tıbbi ürünün bileşimindeki etkin maddeler hakkında bilgi sahibi olması ilaç değişikliğine nedeniyle doz duplikasyonu riskini azaltır. Aynı etkin maddeyi içeren çok sayıda jenerik ticari ürünün bulunması hastada kafa karışıklığına yol açar. Bu nedenle kronik tedavi sırasında, koşullar elverdiği sürece, hastanın kullanmakta olduğu ticari ürünün değiştirilmemesi tavsiye edilir. Hastanın kullanmakta olduğu jenerik ilaç değiştirildiğinde, eczacı aynı hastaya bir sonraki ilaç verişinde daha önce hangi ticari ürünü verdiğini bilebilmelidir. Ayrıca, hasta da ilaç bu değişikliği konusunda gerektiği gibi bilgilendirilmelidir.
Etiket31 Bu etiket bir ticari beşeri tıbbi ürün yerine diğeri verildiği zaman kullanılır. Belirli bir terapötik ilaç grubundan bir ilaç aynı terapötik ilaç grubundan başka bir ilacın yerine verildiğinde ve her iki ilacın aynı anda kullanılmasının amaçlanmadığı durumlar içindir. Hastanın bir beşeri tıbbi ürünün bileşimindeki etkin maddeler hakkında bilgi sahibi olması ilaç değişikliğine nedeniyle doz duplikasyonu riskini azaltır. Aynı etkin maddeyi içeren çok sayıda jenerik ticari ürünün bulunması hastada kafa karışıklığına yol açar. Bu nedenle kronik tedavi sırasında, koşullar elverdiği sürece, hastanın kullanmakta olduğu ticari ürünün değiştirilmemesi tavsiye edilir. Hastanın kullanmakta olduğu jenerik ilaç değiştirildiğinde, eczacı aynı hastaya bir sonraki ilaç verişinde daha önce hangi ticari ürünü verdiğini bilebilmelidir. Ayrıca, hasta da ilaç bu değişikliği konusunda gerektiği gibi bilgilendirilmelidir.
Etiket32 Greyfurt suyunun bileşiminde bulunan değişik maddelerin önemli birçok ilacı metabolize eden enzimleri inhibe ettiği ve bu nedenle bu ilaçların biyorarlanımını ve advers etkilerinin görülme insidansını artırdığı gösterilmiştir. Greyfurt suyunun bu etkileri öngörülebilir nitelikte değildir ve hastalar arasında büyük değişkenlik gösterir. Ayrıca tüketilebilecek güvenli greyfurt miktarı konusunda herhangi bir öneri de bulunmamaktadır. Bu nedenle, greyfurt ile etkileşen ilaçlarla tedavi görmekte olan hastalara greyfurt tüketmemeleri gerektiği bildirilmelidir.
Etiket33 Bazı ürünlerin raf ömürleri kimyasal parçalanma veya bakteriyel kontaminasyon olasılığı nedeniyle sınırlıdır. Örneğin, göz preparatlarının raf ömrü, stabilite problemi veya dikkate alınması gereken diğer hususlar daha kısa bir süreyi gerektirmedikçe, açıldıktan sonra 28 gündür. Bunun için eczacıların Kısa Ürün Bilgisi'ne bakmaları gerekir. İnsülin viyalleri veya kasetleri oda sıcaklığında (25 °C) 28 gün saklanabilir.
Etiket34 metin gelecek
Etiket35 Bu talimat topikal antifungal preparatlar için kullanılır. Derideki bir fungal enfeksiyonun belirtilerinin kaybolması etken olan organizmanın eradike edildiğini göstermez.
Etiket36 Siklofosfamit şiddetli sistite neden olabilir. Bol miktarda su içilmesi bu advers etkinin görülme insidansını azaltır. Bu da ilacın sabah alınması ve hastaya gün boyu bol su içmesinin tavsiye edilmesiyle sağlanabilir.
Etiket37 Bu etiket stabilite nedeniyle dondurularak saklanması gereken ilaçlar için kullanılır.
Etiket38 Bu etiket selektif olmayan monoamin oksidaz inhibitörü (ör., fenelzin) ilaçlar içindir. Bu gruptaki ilaçlarla tedavi gören hastalara tehlikeli olabilecek ilaçbesin etkileşmeleri konusunda gereken bilgilendirme yapılmalıdır.
Etiket39 Bu etiket ağızdan alınmaması gereken ilaç preparatlarına yapıştırılmalıdır
Etiket40 Bu etiket yutulmaması gereken ilaç preparatlarına yapıştırılmalıdır. Örneğin ağız içini çalkalamak için kullanılan gargaralar yutulmaması gereken preparatlardır.
Etiket41 Bu preparat yerfıstığı aşırı duyarlılığı olan kimseleri uyarmak amacıyla bileşiminde yer fıstığı içeren ilaç preparatlarına yapıştırılmalıdır
Etiket42 Oral biyoyararlanımı yiyeceklerden etkilenen veya optimum etki için yiyeceklerden hemen önce bağımsız olarak alınması gereken ilaçların sabahları aç karnına alınması uygun ilaçlar için kullanılır. Oral yoldan kullanılan bifosfonatlar ve proton pompası inhibitörleri için kullanılabilir.
Etiket43 Bifosfonatların GI yan etkilerini azaltmak ve emiliminin etkilenmemesi için hastaların en az 30 dakika tamamen dik durumda kalmaları ve yatmamaları gerekmektedir. Hastalar bu konuda bilgilendirilmelidir.
Etiket44 Bazı ilaçların kullanımında hastaların hatırlamasını kolaylaştırılması ve yan etkilerinden sakınılması için gece yatmadan alınmaları gereklidir. Bu etiket bu ilaçları kullanan hastaların tedavilerinde bilgilendirilmesi için kullanılmaldır
Etiket45 Bu etiket oral antidiyabetik ilaçların kullanımı ile ilgili hastaların bilgilendirilmesi için hazırlanmıştır
Etiket46 Kuru toz süspansiyon formunda bazı ilaçların (örneğin bazı antibiyotikler) hazırlandıktan sonra stabilitesinin sağlanması amacıyla buzbolabında saklanması ve 14 gün içinde kullanılması gerekmetedir. Bu etiket bu ilaçlara hastaların bilgilendirilmesi için ilave edilir.
Etiket47 Kuru toz süspansiyon formunda bazı ilaçların (örneğin bazı antibiyotikler) hazırlandıktan sonra stabilitesinin sağlanması amacıyla buzbolabında saklanması ve 10 gün içinde kullanılması gerekmetedir. Bu etiket bu ilaçlara hastaların bilgilendirilmesi için ilave edilir.

RxMediaPharma® RxEtiket® Tamamlayıcı Etiket Seti

  • Ürün Kodu: tamamlayıcı-set
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 175,00TL +KDV