RxMediaPharma® Etiket Seti ve Etiketler

RxMediaPharma® RxEtiket® Temel Etiket Seti

RxMediaPharma® RxEtiket® Temel Etiket Seti

Hastanın ihtiyaç duyduğu bilgiyi almasını sağlayarak akılcı ilaç kullanımını teşvik etmek eczacının ..

250,00TL +KDV

RxMediaPharma® RxEtiket® Tamamlayıcı Etiket Seti

RxMediaPharma® RxEtiket® Tamamlayıcı Etiket Seti

Hastanın ihtiyaç duyduğu bilgiyi almasını sağlayarak akılcı ilaç kullanımını teşvik etmek eczacının ..

175,00TL +KDV

RxMediaPharma® RxEtiket® Komple Etiket Seti

RxMediaPharma® RxEtiket® Komple Etiket Seti

Hastanın ihtiyaç duyduğu bilgiyi almasını sağlayarak akılcı ilaç kullanımını teşvik etmek eczacının ..

400,00TL +KDV

RxMediaPharma® RxEtiket® No. 1 1000 Etiketli Tek Kutu

RxMediaPharma® RxEtiket® No. 1 1000 Etiketli Tek Kutu

Bu etiket birincil veya ikincil etkisi sedasyon olan ve alkol ile aditif olarak etkileşen ilaçlar iç..

12,00TL +KDV

RxMediaPharma® RxEtiket® No. 2 1000 Etiketli Tek Kutu

RxMediaPharma® RxEtiket® No. 2 1000 Etiketli Tek Kutu

Bu etiket diyabet hastalarında hipoglisemi riskini azaltmak için kullanılır ve esasen insülin dahil ..

12,00TL +KDV

RxMediaPharma® RxEtiket® No.3 1000 Etiketli Tek Kutu

RxMediaPharma® RxEtiket® No.3 1000 Etiketli Tek Kutu

Bu etiket potasyum tutucu diüretikler, anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri (ADEİ'ler) ve an..

12,00TL +KDV

RxMediaPharma® RxEtiket® No. 4 1000 Etiketli Tek Kutu

RxMediaPharma® RxEtiket® No. 4 1000 Etiketli Tek Kutu

Bazı ilaçlar merkezi sinir sisteminde aşırı uyarılma, sersemlik, bayılma hissi ve bitkinlik dahil me..

12,00TL +KDV

RxMediaPharma® RxEtiket® No. 5 1000 Etiketli Tek Kutu

RxMediaPharma® RxEtiket® No. 5 1000 Etiketli Tek Kutu

Bu etiket, özellikle yaşlılarda, ortostatik hipotansiyon oluşturabilecek ilaçlar için kullanılır. Bu..

12,00TL +KDV

RxMediaPharma® RxEtiket®  No.6 1000 Etiketli Tek Kutu

RxMediaPharma® RxEtiket® No.6 1000 Etiketli Tek Kutu

Bu etiket bileşiminde parasetamol (asetaminofen) bulunan tüm preparatlar için kullanılmalıdır. Çünkü..

12,00TL +KDV

RxMediaPharma® RxEtiket® No.7 1000 Etiketli Tek Kutu

RxMediaPharma® RxEtiket® No.7 1000 Etiketli Tek Kutu

Bu etiket tetrasiklinler, bifosfonatlar, florokinolon antibiyotikler ve metal iyonları ile biyoyarar..

12,00TL +KDV

RxMediaPharma® RxEtiket® No.8 1000 Etiketli Tek Kutu

RxMediaPharma® RxEtiket® No.8 1000 Etiketli Tek Kutu

İlaçlar arasındaki etkileşmeler tedavinin başarısız olmasına veya advers etkilere neden olabilir. Bu..

12,00TL +KDV

RxMediaPharma® RxEtiket® No.9 1000 Etiketli Tek Kutu

RxMediaPharma® RxEtiket® No.9 1000 Etiketli Tek Kutu

Belirli tıbbi ürünlerin bozulmalarını önlemek için 2 ila 8 °C arasında saklanması gerekir. Bu, bir e..

12,00TL +KDV

RxMediaPharma® RxEtiket® No. 10 1000 Etiketli Tek Kutu

RxMediaPharma® RxEtiket® No. 10 1000 Etiketli Tek Kutu

Bazı ürünlerin raf ömürleri kimyasal parçalanma veya bakteriyel kontaminasyon olasılığı nedeniyle sı..

12,00TL +KDV

RxMediaPharma® RxEtiket® NO. 11 1000 Etiketli Tek Kutu

RxMediaPharma® RxEtiket® NO. 11 1000 Etiketli Tek Kutu

Bazı ilaçlar güneş ışığına veya güneş ışığı veren (UV) lambalara mazur kaldıklarında fototoksik veya..

12,00TL +KDV

RxMediaPharma® RxEtiket® No.12 1000 Etiketli Tek Kutu

RxMediaPharma® RxEtiket® No.12 1000 Etiketli Tek Kutu

Belirli ilaçlarla uzun süren tedavinin aniden kesilmesinin ciddi potansiyel sonuçları vardır. Benzod..

12,00TL +KDV

RxMediaPharma® RxEtiket® No.13 1000 Etiketli Tek Kutu

RxMediaPharma® RxEtiket® No.13 1000 Etiketli Tek Kutu

Enterik kaplı veya modifiye salım şekilleri için "BÜTÜN OLARAK YUTUNUZ" ifadesi içeren etiket yapışt..

12,00TL +KDV

RxMediaPharma® RxEtiket® No.14  1000 Etiketli Tek Kutu

RxMediaPharma® RxEtiket® No.14 1000 Etiketli Tek Kutu

Bazı ilaçların gastrointestinal yan etkileri yemeklerle birlikte alındıklarında azalabilir. Oral yol..

12,00TL +KDV

RxMediaPharma® RxEtiket® No.15 1000 Etiketli Tek Kutu

RxMediaPharma® RxEtiket® No.15 1000 Etiketli Tek Kutu

Antibiyotikler ve antibakteriyel ajanlar ile önerilen tedavi süresinin tamamlanması hastalığın nükse..

12,00TL +KDV

RxMediaPharma® RxEtiket® No.16 1000 Etiketli Tek Kutu

RxMediaPharma® RxEtiket® No.16 1000 Etiketli Tek Kutu

Bu etiket yiyeceklerle beraber alındığında emilimi daha fazla olan ilaçlar için kullanılır. Yemekler..

12,00TL +KDV

RxMediaPharma® RxEtiket® No.17 1000 Etiketli Tek Kutu

RxMediaPharma® RxEtiket® No.17 1000 Etiketli Tek Kutu

Bu etiket kullanılmadan önce mutlaka çalkalanması gereken ilaç preparatlarına yapıştırılmalıdır...

12,00TL +KDV

RxMediaPharma® RxEtiket® No.18 1000 Etiketli Tek Kutu

RxMediaPharma® RxEtiket® No.18 1000 Etiketli Tek Kutu

Bu etiket sadece haricen kullanılan ilaç preparatlarına yapıştırılmalıdır...

12,00TL +KDV

RxMediaPharma® RxEtiket® No.19 1000 Etiketli Tek Kutu

RxMediaPharma® RxEtiket® No.19 1000 Etiketli Tek Kutu

Kuru toz süspansiyon formunda bazı ilaçların (örneğin bazı antibiyotikler) hazırlandıktan sonra stab..

12,00TL +KDV

RxMediaPharma® RxEtiket® No.20 1000 Etiketli Tek Kutu

RxMediaPharma® RxEtiket® No.20 1000 Etiketli Tek Kutu

İnhalasyon yoluyla kullanılan steroidler oral fungal enfeksiyon riskini artırırlar. Kullanım sonrası..

12,00TL +KDV

RxMediaPharma® RxEtiket® No.21 500 Etiketli Tek Kutu

RxMediaPharma® RxEtiket® No.21 500 Etiketli Tek Kutu

Bu etiket bir tıbbi ürün uyku ilacı olarak kullanılacağı zaman ve yatma zamanı ya da gece tek doz al..

10,00TL +KDV

RxMediaPharma® RxEtiket® No.22 500 Etiketli Tek Kutu

RxMediaPharma® RxEtiket® No.22 500 Etiketli Tek Kutu

Bu etiket etanolün metabolizması ile etkileşen, advers etkilere neden olduğu bildirilen veya etanoll..

10,00TL +KDV

RxMediaPharma® RxEtiket® No.23 500 Etiketli Tek Kutu

RxMediaPharma® RxEtiket® No.23 500 Etiketli Tek Kutu

Romatoid artrit ve psoriyazis gibi inflamasyonla seyreden bazı tıbbi durumların tedavisinde kullanıl..

10,00TL +KDV

RxMediaPharma® RxEtiket® No.24 500 Etiketli Tek Kutu

RxMediaPharma® RxEtiket® No.24 500 Etiketli Tek Kutu

Bu etiket sitotoksik ilaçların hepsinde kullanılmalıdır. Ayrıca, normal terapötik kullanım sonrası z..

10,00TL +KDV

RxMediaPharma® RxEtiket® No.25 500 Etiketli Tek Kutu

RxMediaPharma® RxEtiket® No.25 500 Etiketli Tek Kutu

Bu etiket oral uygulamadan çok inhalasyon yoluyla uygulanan kapsüller (ör., tiotropium inhalasyon ka..

10,00TL +KDV

RxMediaPharma® RxEtiket® No. 26 500 Etiketli Tek Kutu

RxMediaPharma® RxEtiket® No. 26 500 Etiketli Tek Kutu

Bu etiket günde 4 kez alınan ve yiyeceklerle birlikte alınması biyoyararlanımını önemli ölçüde azalt..

10,00TL +KDV

RxMediaPharma® RxEtiket® No. 27 500 Etiketli Tek Kutu

RxMediaPharma® RxEtiket® No. 27 500 Etiketli Tek Kutu

Bu etiket günde 4 defadan az alınan ve yiyeceklerle birlikte alınması biyoyararlanımını önemli ölçüd..

10,00TL +KDV

RxMediaPharma® RxEtiket® No. 28 500 Etiketli Tek Kutu

RxMediaPharma® RxEtiket® No. 28 500 Etiketli Tek Kutu

Bu etiket hastaya oral antikoagülanlar (ör., varfarin) verildiğinde kullanılmalıdır. Aspirin hangi d..

10,00TL +KDV

RxMediaPharma® RxEtiket® No.29 500 Etiketli Tek Kutu

RxMediaPharma® RxEtiket® No.29 500 Etiketli Tek Kutu

Birçok ilaç çocukların açamayacağı şekilde veya blister ambalaj şeklinde paketlenmiştir. Hastalara b..

10,00TL +KDV

RxMediaPharma® RxEtiket® No.30 500 Etiketli Tek Kutu

RxMediaPharma® RxEtiket® No.30 500 Etiketli Tek Kutu

Bu etiket bir ticari beşeri tıbbi ürün yerine diğeri verildiği zaman kullanılır. Belirli bir terapöt..

10,00TL +KDV

RxMediaPharma® RxEtiket® No.31 500 Etiketli Tek Kutu

RxMediaPharma® RxEtiket® No.31 500 Etiketli Tek Kutu

Bu etiket bir ticari beşeri tıbbi ürün yerine diğeri verildiği zaman kullanılır. Belirli bir terapöt..

10,00TL +KDV

RxMediaPharma® RxEtiket® No. 32 500 Etiketli Tek Kutu

RxMediaPharma® RxEtiket® No. 32 500 Etiketli Tek Kutu

Greyfurt suyunun bileşiminde bulunan değişik maddelerin önemli birçok ilacı metabolize eden enzimler..

10,00TL +KDV

RxMediaPharma® RxEtiket® No. 33 500 Etiketli Tek Kutu

RxMediaPharma® RxEtiket® No. 33 500 Etiketli Tek Kutu

Bazı ürünlerin raf ömürleri kimyasal parçalanma veya bakteriyel kontaminasyon olasılığı nedeniyle sı..

10,00TL +KDV

RxMediaPharma® RxEtiket® No.34 500 Etiketli Tek Kutu

RxMediaPharma® RxEtiket® No.34 500 Etiketli Tek Kutu

Bu etiket aç karnına alınması gereken ilaçlar için kullanılmaktadır...

10,00TL +KDV

RxMediaPharma® RxEtiket® No.35 500 Etiketli Tek Kutu

RxMediaPharma® RxEtiket® No.35 500 Etiketli Tek Kutu

Bu etiket topikal antifungal preparatlar için kullanılır. Derideki bir fungal enfeksiyonun belirtile..

10,00TL +KDV

RxMediaPharma® RxEtiket® No.36 500 Etiketli Tek Kutu

RxMediaPharma® RxEtiket® No.36 500 Etiketli Tek Kutu

Siklofosfamit şiddetli sistite neden olabilir. Bol miktarda su içilmesi bu advers etkinin görülme in..

10,00TL +KDV

RxMediaPharma® RxEtiket® No.37 500 Etiketli Tek Kutu

RxMediaPharma® RxEtiket® No.37 500 Etiketli Tek Kutu

Bu etiket stabilite nedeniyle dondurularak saklanması gereken ilaçlar için kullanılır...

10,00TL +KDV

RxMediaPharma® RxEtiket® No.38 500 Etiketli Tek Kutu

RxMediaPharma® RxEtiket® No.38 500 Etiketli Tek Kutu

Bu etiket selektif olmayan monoamin oksidaz inhibitörü (ör., fenelzin) ilaçlar içindir. Bu gruptaki ..

10,00TL +KDV

RxMediaPharma® RxEtiket® No.39 500 Etiketli Tek Kutu

RxMediaPharma® RxEtiket® No.39 500 Etiketli Tek Kutu

Bu etiket ağızdan alınmaması gereken ilaç preparatlarına yapıştırılmalıdır...

10,00TL +KDV

RxMediaPharma® RxEtiket® No.40 500 Etiketli Tek Kutu

RxMediaPharma® RxEtiket® No.40 500 Etiketli Tek Kutu

Bu etiket yutulmaması gereken ilaç preparatlarına yapıştırılmalıdır. Örneğin ağız içini çalkalamak i..

10,00TL +KDV

RxMediaPharma® RxEtiket® No.41 500 Etiketli Tek Kutu

RxMediaPharma® RxEtiket® No.41 500 Etiketli Tek Kutu

Bu preparat yerfıstığı aşırı duyarlılığı olan hastaları uyarmak amacıyla bileşiminde yer fıstığı içe..

10,00TL +KDV

RxMediaPharma® RxEtiket® No.42 500 Etiketli Tek Kutu

RxMediaPharma® RxEtiket® No.42 500 Etiketli Tek Kutu

Oral biyoyararlanımı yiyeceklerden etkilenen veya optimum etki sağlanması için yiyeceklerden hemen ö..

10,00TL +KDV

RxMediaPharma® RxEtiket® No.43 500 Etiketli Tek Kutu

RxMediaPharma® RxEtiket® No.43 500 Etiketli Tek Kutu

Bifosfonatların gastrointestinal yan etkilerini azaltmak ve optimum düzeyde emilimlerini sağlamak iç..

10,00TL +KDV

RxMediaPharma® RxEtiket® No.44 500 Etiketli Tek Kutu

RxMediaPharma® RxEtiket® No.44 500 Etiketli Tek Kutu

Hastaların ilacı almayı hatırlamasını kolaylaştırmak ve advers etkileri önlemek için bazı ilaçların ..

10,00TL +KDV

RxMediaPharma® RxEtiket® No.45 500 Etiketli Tek Kutu

RxMediaPharma® RxEtiket® No.45 500 Etiketli Tek Kutu

Bu etiket oral antidiyabetik ilaçların kullanımı konusunda  hastaları bilgilendirmek için  ..

10,00TL +KDV

RxMediaPharma® RxEtiket® No. 46 500 Etiketli Tek Kutu

RxMediaPharma® RxEtiket® No. 46 500 Etiketli Tek Kutu

Kuru toz süspansiyon formundaki bazı ilaçlar (örn., bazı antibiyotikler) hazırlandıktan sonra stabil..

10,00TL +KDV

RxMediaPharma® RxEtiket® No. 47 500 Etiketli Tek Kutu

RxMediaPharma® RxEtiket® No. 47 500 Etiketli Tek Kutu

Kuru toz süspansiyon formundaki bazı ilaçların (örneğin bazı antibiyotikler) hazırlandıktan sonra st..

10,00TL +KDV