Majistral Formüller

Majistral Formüller Veritabanı, serbest eczaneler veya hastane eczanelerinde hazırlanan bilimsel ve kanıta dayalı olarak tasarlanmış standart majistral formülasyonlarını (standart majistral reçetelerini) içerir. Veritabanında kullanıldıkları endikasyona göre gruplandırılan standart formülasyonlar hekimler tarafından RxMediaPharma® Reçete Modülü yardımıyla doğrudan reçete edilebilir.

Majistral Formüller Veritabanı, Kullanım, Hazırlama, Reçete ve Benzerleri bölümlerinden oluşur.

Kullanım: Majistral formüllerin bileşimi, tedavideki kullanılışı, dozu, kullanım bilgisi, kullanımında dikkat edilmesi gereken konular, yan etkileri, gebelik ve emzirme durumlarındaki kullanımı ile toksisite durumlarına ilişkin bilgiler yer alır.

Hazırlama: Hazırlama, ambalaj, saklama koşulları, raf ömrü ve etiket bilgileri gibi üretim ve sunuma yönelik detaylı bilgiler yer alır.

Reçete: Hekimlerin ilgili standart majistral formülleri yazdırması ve reçetelemesi için tasarlanmıştır.

Benzerleri: Benzer formülleri listeler.