Veteriner Ürünler

Veteriner Ürünler Veritabanı Türkiye’de pazarlanan veteriner tıbbi ürünleri içermektedir. Bu veritabanındaki ilaç ve tıbbi ürünler için verilen bilgiler, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından onaylanmış prospektüs bilgilerini içermektedir. Özgün prospektüse ulaşılamayan durumlarda ilgili ürünlere ait derlenmiş özet bilgileri verilmiştir.

İlaçlarla ilgili bilgilerin büyük bir hızla yenilenmesi, harcanan tüm özen ve dikkate rağmen gözden kaçabilecek hatalara karşı, kullanıcı en ufak bir tereddüt durumunda ilaç ambalajından çıkan prospektüs bilgilerini esas almalı, gerektiğinde bilgi için üretici ile temas kurmalı ve aldığı bilgileri diğer güncel bilgi kaynaklarıyla doğrulamalıdır.
Sağlık profesyonellerinin konunun önem ve güçlüklerinin bilinciyle ve bir ilk olması nedeniyle sağlanan bu hizmetin olası eksiklikleri de göz önünde bulundurarak yapıcı bir şekilde yaklaşmalarını dileriz.

Ürün Bilgileri: İlgilendiğiniz ürünün ismine geldiğinizde karşınıza ilk gelen alan ürün bilgileri ekranıdır. Bu ekranda ürünle ilgili aşağıdaki bilgilere ulaşabilirsiniz;

  • Ambalaj resmi
  • Reçete türü
  • Tedavi grubu
  • Kullanıldığı hayvanlar
  • Farmasötik formu
  • Ruhsat bilgileri (ruhsat tipi, tarihi ve numarası)
  • Özel durumları
  • Ticari takdim şekilleri
  • Fiyat ve barkod bilgileri
  • İlaç kalıntı arınma süresi

Arzu ettiğiniz takdirde ambalaj resmini, üzerine tıklayarak büyütebilirsiniz.

Özel Durumlar aşağıdaki görsellerle tanımlanmıştır:

Prospektüs: Veteriner ürünün özgün prospektüsünü içerir.

Etkin Maddeleri: Veteriner ürünün içerdiği etkin madde veya maddeleri ve bunların miktarlarını görmenizi sağlar. Bu madde veya maddelerden herhangi birini tıkladığınızda etkin maddeler veritabanına yönlendirilirsiniz.

ATC grubu: Seçilen ATC grubunu tüm hiyerarşik yapısıyla (Veteriner Ürünü de içerecek şekilde) raporlar.

Uyarılar: Ürünle ilgili özel uyarıları görmenizi sağlar.
Benzer Ürünler: İlgilendiğiniz ürünle aynı etkin madde ya da maddeleri içeren benzer formdaki ürünleri inceleyebilirsiniz.

Sorgulama: Bu bölümde tedavi alanından, hayvan türünden, firmasından ya da uygulama yolundan sorgulama yaparak ilgilendiğiniz ürüne ulaşmanız mümkün olabilmektedir. Bunun için sol tarafta bulunan sorgulama alanından yararlanabilirsiniz.

Örneğin; Buzağılarda kullanılan oral formdaki antibiyotikleri sorgulamak istediğinizde, Tedavi Grubunu, Hayvan Türünü ve Formunu seçerek koşulları sağlayan ilaçlara ulaşabilirsiniz.