RxMediaPharma® İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı

RxMediaPharma® geniş kapsamlı bir ilaç bilgi kaynağıdır. Hazırlanmasındaki amaç doktor, eczacı ve diğer sağlık profesyonellerinin mevcut bilgilerini desteklemek, yeni gelişmeler konusunda bilgilendirmek ve bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmalarını sağlamaktır.

Kapsadığı bilgilerin, sorgulama ve rapor sonuçlarının (ilaç etkileşmeleri ve geçimsizlikleri, geri ödeme bilgileri gibi) doğru ve yayınlandığı tarih itibarıyla güncel olması yönünde gerekli tüm çabalar gösterilmiş olmasına rağmen, sağlık profesyonelleri hasta tedavisi için karar vermeden önce, varolan tüm diğer ilaç bilgi kaynaklarına başvurulmalıdır. Sunulan bilgiler sadece öneri niteliğinde olup hiçbir zaman farmasötik ilaç müstahzarlarının T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan özgün üretici firma prospektüs, kısa ürün bilgisi (KÜB) ve kullanma talimatlarında (KT) belirtilen bilgilerin yerini alamaz.

Hasta tedavi stratejisinin belirlenmesinde hekimin uzmanlık, klinik bilgi ve deneyimi esas olduğundan RxMediaPharma® klinik tedavi stratejisinin belirlenmesinde esas oluşturamaz. Aynı zamanda sunulan bilgiler herhangi bir kurumun geri ödeme politikasını yansıtmaz.

RxMediaPharma® İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı‘nın sahibi GEMAŞ Genel Mühendislik Mekanik Sanayi ve Ticaret A.Ş., yazarları ve editörleri bu bilgi kaynağının kullanımından ve içeriğindeki ilaç fiyatları ile Sağlık Uygulama Tebliği’nde olabilecek her türlü hatadan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GEMAŞ A.Ş., RxMediaPharma® İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı‘nda bulunan veri tabanlarını, sorgulama ve raporlama modüllerini gerekli gördüğü durumlarda yazılımdan çıkartma, güncelleme dışı bırakma ve ayrı bir yazılım olarak hazırlama konusunda her türlü hakkını saklı tutar.

RxMediaPharma®, kurulum sonrasında lisanslama için RxMediaPharma Kullanıcı Portalı (http://www.rxmpws.com)’na kayıtlı olmayı gerektirir. Kullanıcıların lisanslama işlemi için bu portaldan kullanıcı adı ve şifre almaları gerekmektedir. Yazılım, lisanslama esnasında sadece kullanıcı lisans bilgilerini aktarır. Güncelleme işlemleri için yazılım RxMediaPharma® internet sitelerine bağlanır, güncelleme işlemleri için kullanıcının bilgileri hiç bir şekilde aktarılmaz. Güncelleme ve kullanıcı kayıt işlemleri sırasında, kullanıcı bilgisayarı ile internet servis sağlayıcılar ve RxMediaPharma®‘nın internet sitesi arasında internet bağlantısı kurulurken oluşabilecek problemler ve sorunlardan GEMAŞ Genel Mühendislik Mekanik Sanayi ve Ticaret A.Ş. sorumlu değildir.

Bu bilgisayar yazılım ürününün üretim ve satış hakkı GEMAŞ Genel Mühendislik Mekanik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu; 4630 sayı ve 21.02.2001 kabul tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin kanun ve 5237 sayı ve 26/09/2004 kabul tarihli Türk Ceza Kanunu ile koruma altına alınmış olup, izinsiz olarak kopyalanması veya her ne şekil ve surette olursa olsun lisansız olarak kullanılması bu kanunlara göre suç teşkil eder. Bu nedenle yazılım herhangi bir şekilde kopyalanamaz, değiştirilemez, kiralanamaz, satılamaz, transfer edilemez; yazılım ve veritabanları tersine mühendislik işlemlerine tabi tutulamaz; ekran görüntülerinden ve veritabanlarından kısmen dahi olsa veriler başka veritabanlarına aktarılamaz; başka yazılımların, internet sitelerinin, başvuru kaynaklarının ve benzerlerinin geliştirilmesinde kullanılamaz.

RxMediaPharma® İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı yazılımı abonelik sistemi ile hizmet sunar. 2024 sürümünün abonelik süresi 15 Ocak 2025 tarihinde sona erer. Kullanıcı, yazılımın bulunduğu manyetik ve/veya optik ortamın kullanım hakkına sadece abonelik süresi boyunca kullanıcı lisansı ile sahip olur. Abonelik süresi dolduğunda kullanıcının lisans hakkı sona erer ve yazılım kendini kapatarak kullanım dışı kalır. Yazılımın, veritabanlarının ve dokümantasyonun tüm hakları GEMAŞ Genel Mühendislik Mekanik Sanayi ve Ticaret A.Ş.‘ye aittir.

GEMAŞ Genel Mühendislik Mekanik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kullanıcı Portalı: http://www.rxmpws.com

RxMediaPharma, GEMAŞ Genel Mühendislik Mekanik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tescilli markasıdır.