Sağlık Uygulama Tebliği Sorgulama Motoru

Sağlık Uygulama Tebliği Sorgulama Motoru, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin ilaçlar ile ilgili genel koşullarını birlikte sorgulamanızı sağlar. İlaç Yazım İlkeleri, Uzmanlık Dalı ve Diğer Şartlar başlığı altında toplanan önemli kriterleri kullanarak indirgenmiş müstahzar raporuna ulaşılmasını sağlar. Rapor kriteri olarak Ek-2 maddelerinden de seçim yapılabilmektedir.

Bu sorgulama motoru ile aşağıdaki gibi örnek sorgulamalar yapılabilir:

  1. Aile Hekimlerinin, ayakta tedavide sağlık raporu ile verebileceği müstahzarlar,
  2. Yatan hastalara, üroloji uzamanlarınca, endikasyon uyum şartına bağlı olarak verilebilecek müstahzarlar,
  3. Seçenekler arasında kurulabilir tüm kombinasyonlar ile ilgilenilen konuya ilişkin sorgulamalar.