• Eczacıların hastalarına her fırsattan yararlanarak danışmanlık hizmeti sunmaları gerekir. Danışmanlık hizmetinin doğru verilmesi ilacın hedeflenen terapötik etkisini göstermesini sağladığı gibi önlenebilir advers etki insidansının da en aza indirilmesini sağlar. Hastanın ihtiyaç duyduğu bilgiyi almasını sağlamak ve böylece kaliteli ilaç kullanımını teşvik etmek eczacının sorumluluğundadır. Eczacının verdiği danışmanlık hizmeti bu sonucun elde edilmesini sağlayacak olan bilgi aktarımını içerir.
  • Eczacı tarafından hastaya sunulan sözlü danışmanlık hizmetinin hastaya verilen ilaçların ambalajlarına uygun etiketlerin yapıştırılması yoluyla yazılı talimatlar şeklinde pekiştirilmesi gerekir. Ancak, yazılı talimatlar hiçbir zaman eczacı tarafından hastaya verilen sözlü danışmanlık hizmetinin yerini alamaz.
  • Hastanın reçetesinin tekrarı sırasında verilen danışmanlık hizmeti de çok önemlidir. Çünkü hastanın advers reaksiyon yaşayıp yaşamadığı veya ilaçlarına ilişkin başka kaygıları olup olmadığının eczacı tarafından uygun şekilde sorgulanmasını ve bu konuda bilgi edinilmesini sağlar. Bu nedenle RxMediaPharma İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı’nda ilaç müsthazarlarına yapıştırılmak üzere Uyarıcı Etiketler ve Yardımcı Etiketler tasarlanmıştır. Bu etiketler hastaya verilen danışmanlık hizmetinde anlatılan ve altı çizilen konuların pekiştirilmesini sağlar. Bu etiketler ilaç müstahzarının kısa ürün bilgisi ve kullanma talimatı dahil yayımlanmış literatürdeki kanıtlar ve Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan yönerge ve direktifler göz önüne alınarak belirlenir.

Etiketler için tanıtım videosu aşağıda verilmiştir:

RxEtiket

RxMediaPharma İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı 2016 versiyonu yenilikleri arasında yer alan Dinamik Etiket Sistemi: RxEtiket özelliği ile hangi ilaca hangi etiketin yapıştırılması gerektiğine sizin için karar veriyor.

Posted by RxMediaPharma İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı on 24 Aralık 2015 Perşembe