RxMediaPharma® İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı

Yenilikler

RxMediaPharma® 2024'ün 2023 sürümüne göre yeniliklerini görmek için tıklayınız.

Satış

RxMediaPharma® 2024 satışa sunulmuştur. Satın alma işlemleriniz için e-Ticaret sitemizi kullanabilirsiniz. Satın alma işlemleri için tıklayınız.

Kurulum

RxMediaPharma®'nın kurulum işlemleri için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça sorulan soruların çözümleri hakkında bilgi almak için tıklayınız.

RxMediaPharma® İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı

İçinde yaşadığımız bilgi çağında mevcut ilaçlarla ilgili gelişmelerin izlenmesinin yanında tedaviye giren yeni ilaçların ve bunları içeren farmasötik müstahzarların sayısındaki hızlı artış, başta hekim ve eczacılar olmak üzere sağlık profesyonellerini en çok zorlayan konuların başında gelmektedir. Bu nedenle hekim ve eczacıların ilaçla ilgili işlev ve sorumluluklarını gerektiği gibi yerine getirebilmeleri ve işbirliği içinde çalışabilmeleri için ilaçla ilgili doğru ve yeterli bilgiye gerek duydukları anda hızla ulaşmaları büyük bir önem kazanmıştır.

RxMediaPharma® İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı hekim, eczacı ve sağlık sektöründe çalışan diğer sağlık profesyonellerine tedavide güncel olarak kullanılmakta olan ilaçlar ve bunları içeren farmasötik müstahzarlar (preparatlar) hakkında bilgi sağlamak üzere tasarlanmış bilgisayar ortamında çalışan geniş kapsamlı bir ilaç bilgi kaynağıdır. Tasarımında büyük bölümü sağlık alanında verilen eğitimin sorun ve eksikliklerinden kaynaklanan ülkemize özgü koşul ve gereksinimler göz önüne alınmıştır. Bu bakımdan, RxMediaPharma® İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı tıp, eczacılık, diş hekimliği ve hemşirelik gibi sağlık alanında hizmet vermek üzere eğitim gören öğrencilerin ilaçlar hakkında teorik ve uygulamaya yönelik bilgi alabilecekleri bir kaynak olma özelliğine de sahiptir.

RxEtiket® Dinamik Etiket Sistemi

Eczacıların hastalarına her fırsattan yararlanarak danışmanlık hizmeti sunmaları gerekir. Danışmanlık hizmetinin doğru verilmesi ilacın hedeflenen terapötik etkisini göstermesini sağladığı gibi önlenebilir advers etki insidansının da en aza indirilmesini sağlar. Hastanın ihtiyaç duyduğu bilgiyi almasını sağlamak ve böylece kaliteli ilaç kullanımını teşvik etmek eczacının sorumluluğundadır. Eczacının verdiği danışmanlık hizmeti bu sonucun elde edilmesini sağlayacak olan bilgi aktarımını içerir.

Eczacı tarafından hastaya sunulan sözlü danışmanlık hizmetinin hastaya verilen ilaçların ambalajlarına uygun etiketlerin yapıştırılması yoluyla yazılı talimatlar şeklinde pekiştirilmesi gerekir. Ancak, yazılı talimatlar hiçbir zaman eczacı tarafından hastaya verilen sözlü danışmanlık hizmetinin yerini alamaz.

Hastanın reçetesinin tekrarı sırasında verilen danışmanlık hizmeti de çok önemlidir. Çünkü hastanın advers reaksiyon yaşayıp yaşamadığı veya ilaçlarına ilişkin başka kaygıları olup olmadığının eczacı tarafından uygun şekilde sorgulanmasını ve bu konuda bilgi edinilmesini sağlar. Bu nedenle RxMediaPharma İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı’nda ilaç müsthazarlarına yapıştırılmak üzere Uyarıcı Etiketler ve Yardımcı Etiketler tasarlanmıştır. Bu etiketler hastaya verilen danışmanlık hizmetinde anlatılan ve altı çizilen konuların pekiştirilmesini sağlar. Bu etiketler ilaç müstahzarının kısa ürün bilgisi ve kullanma talimatı dahil yayımlanmış literatürdeki kanıtlar ve Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan yönerge ve direktifler göz önüne alınarak belirlenir.