İntravenöz (İ.V.) İlaç Geçimsizlikleri

Bu modül yardımıyla, intravenöz yoldan kullanılan ilaç müstahzarları, etkin maddeler veya yardımcı maddeler arasında herhangi bir geçimsizlik olup olmadığı sorgulanabilir. Müstahzarlar veya etkin/yardımcı maddeler listesinden incelemek istediğiniz maddeleri seçtikten sonra aşağıda bir örneği verilen rapor hazırlanabilir.