Reçete Modülü

Bu modül

 • Girilen reçetede tekrarlanan endikasyon olup olmadığını;
 • İlaç müstahzarları arasındaki etkileşmeleri;
 • İntravenöz ilaç geçimsizliklerini;
 • İlaç müstahzarlarının aynı etkin maddeyi içerip içermediğini;
 • Kontrendikasyon uyarılarını;
 • Reçetedeki ilaçlarla ilgili olarak karaciğer ve böbrek rahatsızlığı, gebelik, emzirme ve diyaliz durumlarında olabilecek değişikliklere ilişkin bilgi sağlar.
 • Besin-İlaç etkileşme raporunu hazırlar.
 • Özet ve detaylı raporlar oluşturur.
 • Farmakoekonomik rapor hazırlar.
 • Reçetedeki müstahzarları, Sağlık Uygulama Tebliği açısından analiz eder.
 • Reçete düzenleme, reçeteye teşhis kodlarını (ICD-10) ekleme ve yazdırma imkanı sağlar.
 • Reçetede bulunan müstahzarların Hasta Bilgilendirme Etiketlerini raporlar

Bu işlemleri yapabilmek için öncelikle kontrol edeceğiniz müstahzarları ve etkin maddeleri seçmelisiniz. Müstahzar seçmek için arama bölümüne müstahzarın adını ya da barkodunu yazarak ulaşabilirsiniz. Bir müstahzarı ya da etkin maddeyi listeye eklemek için Ekle düğmesini kullanabilir veya liste üzerinde farenize çift tıklayabilirsiniz. Reçetenizi müstahzar modülünde de hazırlayabilirsiniz.

Listenizi hazırlarken aynı müstahzarı birden fazla kez seçerseniz reçetedeki miktarı 1 artacaktır. Arzu ederseniz sağ taraftaki listede yer alan miktar artırma/azaltma düğmelerini de kullanabilirsiniz. Eğer seçtiğiniz müstahzarların hepsinin fiyatı sistemde tanımlı ise perakende fiyatları, kamu fiyatları, kamu ödenen fiyatları ve fiyat farkları toplamlarını pencerenin sol alt köşesinde görebilirsiniz.

Pencerenin sol alt bölümünde bulunan özel seçenekleri de işaretledikten sonra Rapor düğmesini kullanarak reçetenizi analiz edebilirsiniz.

Tanımlanan etkileşmelerin önem dereceleri anlaşılabilirliği artırmak için farklı renklerle ve düzeyler ile görsel olarak desteklenir.
Etkileşme Kategorisi Simgesi (zemin rengi olarak)
Düzey 3
Düzey 2
Düzey 1

Besin-İlaç Etkileşmeleri Bölümü, alkol, greyfurt suyu, kafein ve tütün ile diğer besinler olarak gruplandırılmış, gündelik yaşamda görece olarak yüksek miktarlarda tüketilen ve ilaçlarla etkileşme potansiyeli taşıyan maddelerin reçetedeki yazılan ilaçlarla olan etkileşmelerini raporlar.

Tekrarlanan Endikasyon Kontrolu, RxMediaPharma® veritabanlarında yer alan veriler dahilinde girilen bir reçetedeki müstahzarlar arasında aynı endikasyonu paylaşanlar olup olmadığını raporlar. Böylece, reçetede amaçlı olarak yazılmış olanlar dışında, gözden kaçma sonucu doğabilecek durumlar tekrar kontrol edilmek üzere bir uyarı olarak kullanıcıya rapor edilir.

Kontrendikasyon Uyarıları, ilgili müstahzarlar için dikkat edilmesi gereken kontrendikasyon uyarılarını raporlar.

Hasta Bilgilendirme Etiketleri

Reçetede bulunan müstahzarlar için varsa Hasta Bilgilendirme Etiketlerini görüntüleyebilirsiniz.

Reçete Analiz Modülü, girilen reçetedeki müstahzarlar ile bir etkin madde arasındaki etkileşmeleri de raporlayabilir. Böylece bir hastanın reçetesine ilave edilecek yeni bir ilaç tedavisinin neden olabileceği potansiyel etkileşmeler hakkında da bilgi edinilebilir.

 • Böbrek yetmezliği, girilen reçetedeki ilaç müstahzarlarının ve etkin maddelerin böbrek yetmezliği durumundan etkilenmesine ilişkin bilgi sağlar.
 • Karaciğer yetmezliği, girilen reçetedeki ilaç müstahzarlarının ve etkin maddelerin karaciğer yetmezliği durumundan etkilenmesine ilişkin bilgi sağlar.
 • Gebelik seçeneği, girilen reçetedeki ilaç müstahzarlarının ve etkin maddelerin FDA Gebelikte İlaç Kullanımı Risk Sınıflandırmasınna göre değerlendirir ve raporlar.
 • Emzirme seçeneği, girilen reçetedeki ilaç müstahzarlarının ve etkin maddelerin emzirme durumunda nasıl kullanılmaları gerektiğine ilişkin bilgi verir.
 • Diyaliz seçeneği, girilen reçetedeki ilaç müstahzarlarının ve etkin maddelerin diyaliz uygulanan hastalarda bu uygulamadan nasıl etkilendiklerine ilişkin bilgi verir.

Hazırladığınız reçetede bulunan müstahzarların Sağlık Uygulama Tebliği açısından dikkate alınması gereken durumlarını raporlayabilirsiniz.

Reçetenizi farmakoekonomi açısından inceleyebilirsiniz.

Tanımladığınız müstahzarların etkin maddelerini de karşılaştırabilirsiniz.

Reçetenizi hazırlayıp, yazıcı çıktısını alabilirsiniz.


Etkileşmeler ve bu modülde sunulan tüm diğer bilgilerin yayınlandığı tarih itibariyle tam, doğru ve güncel olması yönünde tüm çabalar gösterilmiş olmasına rağmen, sağlık profesyonelleri hasta tedavisi için karar vermeden önce, varolan diğer ilaç bilgi kaynaklarına başvurmalıdır. Sunulan bilgiler öneri niteliğinde olup sadece bilgi sağlama amacına yöneliktir. Hasta tedavi stratejisinin belirlenmesinde hekimin uzmanlık, klinik bilgi ve deneyimi esas olduğundan sunulan bilgiler klinik tedavi stratejisinin belirlenmesine esas oluşturamaz. Bu reçete analiz modülünün sağladığı bilgilerden kaynaklanabilecek hatalardan GEMAŞ A.Ş. ve RxMediaPharma® İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı Yazar ve Editörleri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.