İlaç-hedef etkileşmesi (Drug-target interaction, DTI) ilaç araştırmalarının anahtar yönlerinden biridir. Bu bağlamda son yıllarda ilaç moleküllerinin etkileştikleri hedeflere göre sınıflandırılması yaklaşımı artan bilimsel ilgiye konu olmaktadır. Bu nedenle RxMediaPharma® İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı’nda ilaç etkin maddeleri mevcut veriler ışığında hedeflerine göre sınıflandırılmıştır.

Hedef_01

Bir etken maddenin Hedef Temelli Sınıflandırma Sistemine göre grubu, ilgili etkin madde monografının HEDEF GÖRE SINIFLANDIRMA bölümde gösterilmiştir.