Müstahzar Raporu

Bu modül, çeşitli kriterlere göre müstahzar raporu oluşturulmasını sağlar.  Müstahzarların temin şekli ve üretim durumuna, fiyat ve kamu fiyat aralığına, fiyat değişim tarihine, ruhsat tarihine, KDV oranına, jenerik ve orijinal olup olmadığına, eşdeğer grubuna, üretici/ithalatçı indirim oranlarına, soğuk zincirde yer alma durumuna, ruhsat veren makama, ara ürün ve depocu fiyatlı olup olmadığına, geri ödeme durumuna, SUT koşullarının değişmesi gibi durumlara göre raporlar hazırlanbilir. Verilen seçenekler tek tek kullanılabileceği gibi aralarında VE işlemli kombinasyonlar da oluşturulabilir.

Bu modül yardımıyla hazırlayabileceğiniz raporlara bazı örnekler aşağıda verilmiştir:

  • Fiyatı 10-20 TL arasında olan ithal müstahzarlar
  • 2002 yılından sonra ruhsat almış yerli müstahzarlar
  • 01 Subat 2007 tarihinden sonra fiyatı değişen müstahzarlar
  • Üretilmeyen yerli müstahzarlar