Etkin Maddeler

Etkin Maddeler (İlaçlar) Veritabanı 10.000’den fazla madde içermektedir. Eşanlamları ve diğer dillerdeki karşılıklarıyla birlikte kullanımınıza sunulan etkin madde sayısı 56.300’ün üstündedir. Ağırlıklı olarak ülkemizde pazarlanmış farmasötik müstahzarların bileşiminde yer alan etkin maddeler hakkında detaylı ve güncel bilgi içeren bağımsız monograflardan oluşur. Her bir monografta o etkin madde hakkında hekim, eczacı ve diğer sağlık profesyonellerinin gereksinim duyacağı tüm bilgiler bilgisayar ortamında hızla ulaşılabilecek şekilde düzenlenmiştir.

Etkin Maddeler Veritabanı’nın temel özelliği, her bir etkin maddeye ait monografa, Türkçe ve yabancı dilde sinonim adlarını kullanarak veya etkin maddenin ATC kodu ya da CAS No’su kullanılarak ulaşılabilme olanağı sağlaması ve içerdiği bilgilerin tümüyle sorgulanabilir nitelikte olmasıdır. Diğer bir ifade ile kullanıcı bu veritabanında yer alan bilgilere içerdiği sorgulama motoru sayesinde endikasyon, kontrendikasyon, yan etki, farmakolojik grup ve gebelik kategorisi bağlamında mantıksal sorgulama yaparak ulaşabilir.

Etkin Maddeler penceresinin sol tarafında etkin maddeler listesi yer alır. Bu listeden seçeceğiniz bir etkin madde için aşağıdaki bilgiler kullanımınıza sunulmuştur:

 • Gebelik Kategorisi, Farmakolojik, ATC ve Doping Grupları, SGK Etkin Madde Kodları
 • Tanımı, Etki Mekanizması, Farmakokinetiği: Seçilen etkin maddenin tanımını, etki mekanizmasını ve farmakokinetiğini görüntüler. İlgilendiğiniz etkin madde birleşik bir monografa sahipse birleşime giren etkin maddelere bağlanmanızı sağlar. Ayrıca bu etkin madde ile ilişkili diğer etkin maddeleri de tanımlar. Bunlara ilave olarak tanım alanı ilgili etkin maddenin zehirlenme tedavisinde antidot olarak kullanıldığı durumları da içerir.
 • Yapısı, Özellikleri, Saklama Koşulları: Etkin maddenin molekül ağırlığını, CAS numarasını, kapalı ve açık formülü ile birlikte kimyasal ve fiziksel özellikleri ile saklama koşullarını görüntüler.
 • Etkin maddenin, müstahzarlarda diğer etkin maddelerle birlikte kullanıldığı kombinasyonları listeler. İlgilendiğiniz kombinasyonun kullanıldığı müstahzar listesine ulaşmanızı sağlar.
 • Eş Anlamları: Etkin maddenin Türkçe eş anlamlarını ve varsa diğer dillerdeki olası karşılıklarını raporlar.
 • Endikasyonları
 • Kontrendikasyonları
 • Yan Etkileri
 • Maksimum Doz ve Tıbbi Tetkikler
 • Etkileşmeleri: Bu bölüm üzerinde çalıştığınız etkin maddenin etkileştiği etkin maddeleri ve farmakolojik grupları tanımlar.
 • Geçimsizlik Bilgileri: İlgili maddenin geçimsizlik gösterebileceği etkin ve yardımcı maddeleri listeler.
 • Hastaya Yönelik Bilgiler: Etkin maddenin kullanımı sırasında hastanın dikkat etmesi gereken bilgileri sade bir dille özet olarak tanımlar.
 • Doz Aşımı: Etkin maddenin kullanımı sırasında doz aşımına bağlı yapılması gerekenleri tanımlar. Bu etkin madde için Zehirlenmeler Tanı ve Tedavi Rehberleri’nde açıklanan zehirlenme bölümlerine ulaşmanızı sağlar.
 • Farmakopelerde Kayıtlı Preparatları: Etkin maddenin, farmakopelerde kayıtlı olduğu preparatlarının listesini verir.
 • Referansları: Etkin madde bilgilerinin hazırlanmasında kaynak olarak kullanılan ve etkin madde hakkında detaylı bilgi alınabilecek yayınların listesine ulaşmanızı sağlar.
 • Yabancı Müstahzarları: Etkin maddenin diğer ülkelerde kullanıldığı müstahzarların listesine ulaşmanızı sağlar.
 • Kullanıldığı Müstahzarlar: Seçilmiş etkin maddeyi içeren, ülkemizde ruhsat almış müstahzarların listesini içerir. Bu liste müstahzarın formu ve kombine olmasına göre gruplandırılmıştır.