Müstahzar Sorgulama Motoru

Müstahzar Sorgulama Motoru, basitten karmaşığa pek çok sorgulamayı yapabilmenizi sağlar. Hazırladığınız sorgulama şartlarını kaydedebilir ve yükleyip yeniden çalıştırabilirsiniz. Bu motor aracılığıyla müstahzarları etkin maddelerine, yardımcı maddelerine, endikasyonlarına, üreticilerine, farmasötik formlarına, farmakolojik gruplarına, NFC grubuna, reçete türlerine, gebelik kategorisine ve uygulama yoluna göre sorgulayabilirsiniz. Müstahzar Sorgulama Motoruyla neler yapabileceğinizi aşağıdaki örneklerle açıklamaya çalışacağız:

  1. Seçtiğiniz etkin maddeyi içeren müstahzarları listeleyebilirsiniz.
  2. Seçtiğiniz birden fazla etkin maddeyi içeren müstahzarları listeleyebilirsiniz.
  3. Seçtiğiniz bir etkin maddeyi içerdiği halde diğer bir etkin maddeyi içermeyen müstahzarları listeleyebilirsiniz.
  4. 1, 2, 3 nolu maddeleri yardımcı maddeler için uygulayabilirsiniz.
  5. Bir veya birden fazla endikasyon için kullanılan müstahzarları listeleyebilirsiniz.
  6. Bir üreticinin müstahzarlarının listesine ulaşabilirsiniz.
  7. Belirli bir farmasötik forma sahip müstahzarları sorgulayabilirsiniz.
  8. Belirli bir farmakolojik gruba giren müstahzarları listeleyebilirsiniz.
  9. Beyaz reçeteyle satılan müstahzarların listesine ulaşabilirsiniz.

Yukarıdaki örnekler sorgulama yapabileceğiniz alanlar bazında hazırlanmıştır. Verilen dokuz maddeyi genelleştirerek daha özel sorgulamalar yapmak da mümkündür. Örneğin A etkin maddesini ve B yardımcı maddesini içeren; C firması tarafından D farmasötik formunda üretilip E farmakolojik grubuna dahil olan, F endikasyonu için kullanılan ve G türü reçeteyle satılan/ithal edilen müstahzarların listesini oluşturmanız mümkündür. Burada A, aspirin; B, kafein; C, Bayer; D, tablet; E, enfeksiyona karşı kullanılan ilaçlar; F, baş ağrısı; G, Reçetesiz olarak tarif edilebilir. Sıralanan bu şartları VE ya da VEYA olarak ilişkilendirebilir, istediğiniz şartları olumsuz yapabilirsiniz.