Sözlük

Sözlük Veritabanı, RxMediaPharma®‘nın ana bilgi kaynaklarından biridir ve içeriği esas olarak diğer veritabanlarında geçen ve açıklanmasına gereksinim duyulan temel konulara öncelik verilerek oluşturulmuştur. Sözlük veritabanı 15.480‘den fazla madde içermektedir. Eş anlamları ve diğer dillerdeki karşılıklarıyla birlikte kullanımınıza sunulan madde sayısı yaklaşık olarak 33.500‘dir. Kullanıcı gereksinim duyduğunda bu veritabanına RxMediaPharma®‘nın diğer herhangi bir bilgi alanından hızla ve kolayca ulaşabilir veya ondan bilgisayar ortamında çalışan bir sözlük olarak yararlanabilir. Bu veritabanı RxMediaPharma®‘in izleyen versiyonlarında daha da genişletilerek kullanıcıya gereksinim duyduğu yeterli bilgiye ulaşmada temel bir kaynak olma konumunu sürdürecektir. Aranan bilgiye Türkçe veya İngilizce olarak ulaşılmasını sağlaması ve açıklanan sözlük maddelerinin her iki dildeki sinonimlerini içermesi bu veritabanının diğer önemli özellikleri arasındadır. Gereken hallerde bir sözlük maddesinin Latince, Grekçe ya da Fransızca sinonimleri de verilmiştir. Ayrıca, Sözlük Veritabanında yer alan bazı sözlük maddelerinde daha geniş bilgiye ulaşılabilmesi için program içinden İnternet’te ilgili siteye bağlantı sağlanmıştır.